Vi har för närvarande problem med vår internetförbindelse vilket orsakar problem att logga in på Mina Sidor. Vi försöker lösa problemet så fort vi kan.

Futures

En typ av terminskontrakt som används vid köp och försäljning av t ex värdepapper eller valutor där pris, ränta eller kurs avtalas vid ett tillfälle och leverans och betalning sker vid en framtida tidpunkt. Futurekontrakt är alltid standardiserade. Handeln med futurekontrakt görs därför på särskilda börser. Futures kan säljas (kvittas) under hela löptiden.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva aktiebolag - Björn Lundén - Ordförklaring för futures - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.