Hedgefond

Hedgefondr hör till kategorin aktiefonder.

Hedging, eller att hedga, betyder att säkra sig. Hedgefonderna har mycket större placeringsfrihet än vanliga fonder. De kan t ex belåna stora delar av portföljen och satsa mycket i enskilda papper och gardera sig med terminskontrakt och optioner för att utjämna risken.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - Ordförklaring för hedgefond - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.