30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Bokföring / Överavskrivning

Vad är överavskrivning?

LEI-koder för värdepappershandel

Med överavskrivning menas skattemässiga avskrivningar som överstiger de planenliga avskrivningarna.

Publicerad:

Enligt bokföringslagen ska företaget göra avskrivningar som motsvarar nyttjandeperioden (planenlig avskrivning). De skatterättsliga reglerna avviker från de civilrättsliga reglerna. Det innebär att ett företag kan göra skattemässiga avskrivningar utöver plan. De kallas överavskrivning eller avsättning till anläggningsreserv.

Skillnaden mellan den skattemässiga avskrivningen och den bokförda avskrivningen enligt plan ska redovisas öppet som en kreditpost under obeskattade reserver i balansräkningen.

Posten brukar kallas ackumulerade överavskrivningar, eller hellre anläggningsreserv, för att markera att det egentligen inte är någon avskrivning utan en skattemässig disposition.

Om den ackumulerade överavskrivningen enligt årets beräkning blir högre än den som finns uppbokad från föregående år är det tillåtet att öka den ackumulerade avskrivningen med mellanskillnaden. Företaget får därmed en kostnad motsvarande årets ökning av den ackumulerade överavskrivningen.

I vår kompletta handbok Bokföring kan du läsa mer om hur du redovisar avskrivningar och överavskrivningar.