Företagskunskap / Aktiebolag / Bolagsordning − vad är det?

Bolagsordning − vad är det?

LEI-koder för värdepappershandel

Bolagsordning är ett dokument som beskriver de grundläggande reglerna för ett visst aktiebolag. Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning. För att få bolaget registrerat måste Bolagsverket godkänna bolagsordningen.

Publicerad: 2023-01-04

När bolaget är registrerat är bolagsordningen bindande för alla som har med bolagets verksamhet att göra, såväl för aktieägare, styrelseledamöter och andra företrädare för bolaget som utomstående personer. För en ändring av bolagsordningen krävs beslut på en bolagsstämma.

Bolagsordningens innehåll

Bolagsordningen måste innehålla vissa uppgifter:

 • Bolagets företagsnamn.

 • Den kommun i Sverige där bolagets styrelse har sitt säte.

 • Vilken typ av verksamhet bolaget ska bedriva.

 • Aktiekapitalet (eller minimi- och maximikapital).

 • Aktiernas nominella belopp.

 • Antalet (eller lägsta och högsta antalet) ledamöter och suppleanter (om sådana ska finnas) i styrelsen samt mandattiden för dessa uppdrag.

 • Antalet (eller lägsta och högsta antalet) revisorer i bolaget eller om bolaget inte ska ha revision.

 • Sättet för sammankallande av bolagsstämma.

 • Vilka ärenden som ska förekomma på ordinarie bolagsstämma.

 • Uppgift om bolagets räkenskapsår.

 • Om bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta, ska detta anges i bolagsordningen. I sådana fall ska det i bolagsordningen också anges att aktiekapitalet och aktiernas nominella belopp ska vara bestämda i euro.

Det finns inget som hindrar att andra bestämmelser tas in, bara de inte strider mot aktiebolagslagen.

I Stora Mallpaketet ingår en lättanvänd mall för bolagsordning i ett aktiebolag.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!