Corona – så påverkas du som företagare och arbetsgivare

– stödpaket, skatteregler, arbetsrätt, sjukfrånvaro, mm

Krispaket med stödåtgärder till företagen i form av korttidsarbete, statligt sjuklöneansvar, uppskov med skattebetalningar, sänkta arbetsgivaravgifter, mm. Och de arbetsrättsliga frågorna kring hemarbete, olovlig frånvaro, semesterresor, karantän osv är många.

Här nedanför finns ett inspelat webbinarium där vi gör vårt bästa för att förklara stödpaketen/krispaketen, de nya reglerna och besvara de viktigaste frågorna. Genom informativa filmer och artiklar här på webbplatsen vill vi dra vårt strå till stacken i den ansträngda tid som är och som väntar för företagen – ryggraden för Sveriges ekonomi och välfärd.Del 4: Uppdatering kring det allra senaste kring krispaketen för företag samt en sammanfattande genomgång av tidigare åtgärder. 
(Publicerad: 2020-04-17. Del 1, 2 och 3 har utgått.)


Omställningsstöd – ny krisåtgärd till drabbade företag

Här kan du se en film om regeringens stödåtgärd för företag med stora omsättningstapp »  
Publicerad: 2020–04–30   

Podcast

Våra webbinarier finns även som poddavsnitt för dig som vill ladda ner och lyssna. Avsnitten finns att lyssna på i alla podspelare, eller på vår podcastsida »

Anpassningar i våra löneprogram

Här kan du se en film om viktiga anpassningar i Björn Lundéns löneprogram till följd av de åtgärdspaket som införts » 

Så här jobbar vi

Här kan du läsa Björn Lundéns åtgärder med anledning av covid-19 » Praktiska hjälpmedel


korttidspermittering-Mall.png

Mall för avtal om korttidsarbete

Mall för avtal om korttidsarbete som är avsedd att användas av företag som inte har kollektivavtal. I dessa företag måste arbetsgivaren överenskomma om arbetstidsförkortning med minst 70 procent av de anställda. 

Beställ mallen här (99 kr) »


avtal-om-tillfallig-hyresnedsattning-MALL.png

Mall för avtal om tillfällig sänkning av lokalhyra 

  Riksdagen har beslutat om ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänker hyrorna för hyresgäster i utsatta branscher. Den här mallen hjälper dig att utforma ett juridiskt korrekt avtal om tillfällig, villkorad hyressänkning. 

Beställ mallen här (99 kr) » 

turordningslista-mall.png

Mall för turordningslista 

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste du som arbetsgivare följa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Den här mallen hjälper dig att upprätta den turordningslista som ska göras i samband med detta.

Beställ mallen här (49 kr) » 


Informativa artiklar för företag och arbetsgivare


Foretagskunskap.png

Åtgärder för att stödja svenska företag ekonomiskt

Här läser du om de ändringsbudgetar och krispaket som regeringen lagt fram och riksdagen beslutat om för att stödja privatpersoner och företag ekonomiskt pga coronaviruset.

Läs hela artikeln här »


Foretagskunskap.png

Korttidsarbete – så funkar det

Riksdagen har beslutat att reglerna om korttidsarbete ska bli mer generösa. Stöd vid korttidsarbete ska lämnas även vid 80% arbetstidsminskning under perioden maj–juli.

Läs hela artikeln här »

 

Företagskunskap

Omställningsstöd till drabbade företag

Riksdagen har beslutat införa omställningsstödet. Stödet riktas till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp. 

Läs hela artikeln här »
 

Företagskunskap

Uppsägning pga arbetsbrist

Arbetsbrist är saklig grund för uppsägning.
Du har som arbetsgivare alltid rätt att själv bedöma hur många människor du vill sysselsätta med ett visst arbete. Även om en avdelning är lönsam, får du lägga ner den om du vill. Du behöver inte bevisa att det verkligen uppkommer arbetsbrist. Detta avgör du ensam.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Företagsrekonstruktion, ett alternativ till konkurs

I den situation vi nu upplever bör det finnas goda förutsättningar för många företag som hamnar i kris att ”beviljas” företagsrekonstruktion. En rekonstruktion kan göra det möjligt för företaget att återfå lönsamhet och rädda arbetstillfällen.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Missa inte att upprätta kontrollbalansräkning

När det finns anledning för styrelsen i ett aktiebolag att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet är på väg att förbrukas eller är på väg att understiga den kritiska gränsen.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Coronaviruset och personuppgifter – vad gäller?

Med anledning av coronaspridningen uppstår det även frågor kring behandling av personuppgifter och GDPR. Nya situationer uppkommer där en arbetsgivare måste samla in information för att vidta nödvändiga åtgärder. Samtidigt är uppgifter om hälsa känsliga personuppgifter. Det ställer höga krav på hur informationen hanteras.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap – kunskapskälla för företagare - Corona-info för företagare och arbetsgivare - ctl00_cph1_widedcc_po_2607_dc2607_iconimg2

Sänkt kostnad för anstånd med skatteinbetalning

Nu är det beslutat att kostnaden för anstånd med skatt och moms sänks till mer än hälften. De nya reglerna börjar gälla 1 juni 2020 och ska tillämpas på anstånd som har beviljats från och med 30 mars 2020.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Tips och råd för företag och företagsledare i coronatider

Vi befinner oss i speciella tider där efterfrågan tillfälligt har fallit inom många sektorer. Det kommer att bli bättre, men ingen vet i dagsläget hur länge den här situationen kommer att bestå.

Förutom att förstås använda de stödåtgärder som införts kommer här ett antal tips och råd om hur ditt företag kan anpassa verksamheten och komma ut som vinnare när efterfrågan ökar igen.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Personligt ansvar för företrädare

Företrädare för ett aktiebolag kan bli drabbad av personligt ansvar i vissa situationer. I den här artikeln går vi igenom reglerna om ansvar för skatter och avgifter samt ansvar vid kapitalbrist i aktiebolag.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Företrädaransvar vid anstånd pga corona

Skatteverket har i ett ställningstagande meddelat att de inte kommer att kräva företrädaransvar då anstånd med betalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms beviljas på grund av coronakrisen.

Läs hela artikeln här » 

 

Företagskunskap

Så funkar reglerna om koncernbidrag

Med koncernbidrag menas överföringar av pengar mellan bolag inom samma koncern för att utjämna resultatskillnader. I den här artikeln kikar vi på de regler och förutsättningar som gäller. 

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Aktieägartillskott – så fungerar det

Genom ett aktieägartillskott satsar aktieägarna mer pengar i aktiebolaget. Ett aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital och kan vara ett alternativ till nyemission av aktier. Det är ­kanske vanligast med aktieägartillskott när ett företag kommit på ­obestånd, eller riskerar att komma på obestånd. Ett aktieägartill­skott kan vara ovillkorat eller villkorat.

Läs hela artikeln här » 


Företagskunskap

Att leda personal som jobbar hemma

En praktisk vägledning för arbetsgivare i coronatider då vi tillfälligt jobbar hemifrån.
Här förklarar vi hur vi jobbar för att alla anställda ska känna sig så trygga och välmående som möjligt under coronatiden.

Läs hela artikeln här » 

 

Företagskunskap

Stöd för hyressänkningar

Riksdagen har beslutat att införa ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänker hyrorna för hyresgäster i utsatta branscher. Nu har även stödet godkänts av EU-kommissionen. 

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Krispaket för jobb och omställning

Nu har riksdagen beslutat om krispaketet som riktar sig direkt till de privatpersoner som drabbas i coronakrisens fotspår. Ett paket som innehåller slopad karens och höjda nivåer i a-kassan, höjda fribelopp vid studielån och utökade studieplatser.

Läs hela artikeln här »Företagskunskap

Ersättning för karensavdrag och sjuklönekostnader

Riksdagen har beslutat om att anställda ska kompenseras för ett karensavdrag som arbetsgivaren gjort. Riksdagen har även beslutat att staten tar över hela sjuklöneansvaret för arbetsgivare samt att kravet på läkarintyg vid sjukdom tas bort.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Smittbärare – vad gäller?

En fråga som aktualiserats på senare tid är vad som gäller kring smittbärare och smittbärarpenning samt hur du ska hantera detta i löneprogrammet.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor

På grund av coronaviruset har det sedan tidigare införts tillfälliga regler som ska underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor. För att underlätta ytterligare har riksdagen nu  beslutat om fler tillfälliga åtgärder.

Läs hela artikeln här »

Företagskunskap

Nedsättning av socialavgifter 

På grund av coronaviruset har riksdagen beslutat om att sänka arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna under perioden mars–juni 2020.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Tillfällig skattefrihet för parkering och gåvor

 Riksdagen har beslutat att anställda tillfälligt ska kunna erbjudas fri parkering vid arbetsplatsen och att arbetsgivare får ge en (eller flera) extra skattefri gåva till anställd på upp till 1 000 kr.

Läs hela artikeln här »


Företagskunskap

Utökat stöd vid sjukdom

Riksdagen har beslutat om förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom.

Läs hela artikeln här » 

Företagskunskap

Kostförmån och måltidsgåvor

Regeringen föreslår i en promemoria att en kostförmån inte ska beskattas under förutsättning att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och att måltiden lämnas utan något krav på motprestation.

Läs hela artikeln här »
 

Företagskunskap

Förmån av fria taxiresor under coronapandemin

Skatteverket anser att det under coronapandemin finns skäl att värdera förmånen av fria arbetsresor med taxi till motsvarande kostnad för kollektivtrafik.

Läs hela artikeln här »
 

Företagskunskap

 Provtagning för Covid-19 är momsfri sjukvård

Skatteverket har gjort ett tillägg i sin rättsliga vägledning som handlar om provtagningar.

Läs hela artikeln här »

Företagskunskap

A-kassa – mindre vila för vilande företagare

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att en ny tidsbegränsad grund för företagares arbetslöshet införs.

Läs hela artikeln här »

Företagskunskap

Återta eller ändra i inskickad avstämning 

Som arbetsgivare har du möjlighet att återta en redan inskickad avstämning av korttidsarbete för att göra en ny avstämning.

Läs hela artikeln här »


Praktiska hjälpmedel

 

sjuklon-eKurs.png

Praktiskt inriktad onlinekurs om sjuklönereglerna

 I den här onlinekursen får du en utförlig och praktiskt inriktad genomgång av de bitvis krångliga sjuklönereglerna. Vi går även igenom de tillfälliga undantag som införs till följd av den svåra ekonomiska situation som uppstått på grund av coronaspridningen.

Beställ onlinekursen här »


korttidspermittering-eKurs.png

Onlinekurs för dig som vill införa korttidsarbete

Vilka kan omfattas av reglerna om korttidsarbete, vilka krav måste uppfyllas och hur kommer det att bli i praktiken? I den här onlinekursen tittar vi närmare på reglerna i praktiken och rätar ut de många frågetecknen som finns kring korttidsarbete.

Beställ onlinekursen här »  

uppsagning-arbetsbrist-eKurs.png

Att tänka på vid uppsägning på grund av arbetsbrist

I den här onlinekursen lär du dig processen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Vi går även igenom reglerna kring och möjligheterna till korttidsarbete, som för många arbetsgivare kan vara ett alternativ till att göra uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Beställ onlinekursen här » 


Nyforetagarhjalpen_banner.jpg 


FAQ

Preliminärdeklaration

Bör jag lämna en preliminärdeklaration till Skatteverket om resultatet försämras?

Svar:

Ja, om du räknar med att göra ett sämre resultat under 2020 kan du ändra din preliminära skatt för 2020 genom att lämna in en ny preliminärdeklaration. Du får då betala in mindre eller ingen preliminärskatt alls under de kommande månaderna 2020. Du får också tillbaka av den skatt som du redan betalat in för månaderna januari och februari. Du kan lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration hur många gånger som helst under året. 

Tänk på att det även går att lämna en preliminärdeklaration för föregående år om man betalade in för mycket preliminärskatt då. Det går då att få en återbetalning under förutsättning att det finns ett överskott på skattekontot. Lämna en ny preliminärdeklaration för 2019 där du redovisar samma resultat som i inkomstdeklarationen så att du får rätt belopp tillbaka. Skatteverket uppmanar till att inte lämna några extra upplysningar i den preliminära inkomstdeklarationen – det fördröjer handläggningstiden.

Du kan lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration för 2019 fram till den 30 juni 2020.

Redovisningsbyråers fordringsrätt vid konkurs?

Svar:

Läs mer om detta ämne i vår artikel Redovisningsbyråer förmånsrätt vid kundföretags konkurs

Kundförluster

Hur hanterar jag kundförluster i redovisningen?

Svar:

Du kan läsa om hur du hanterar kundförluster i vår artikel Kundförluster – hur gör jag?

Ställa in bolagstämma?

Kan man ställa in en bolagsstämma pga sjukdom? En av ägarna i bolaget har smittats av coronaviruset.

Svar:

Ja, det är tillåtet att ställa in en bolagsstämma men den måste hållas vid ett senare tillfälle. Det är alltså inte tillåtet att inte hålla bolagsstämma alls. Kravet är att den ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Eftersom man fastställer årsredovisningen på bolagstämman kan en försenad bolagstämma leda till att årsredovisningen inte skickas in till Bolagsverket i tid. Det är ett bokföringsbrott som kan leda till åtal för styrelsen och företaget kan även bli skyldiga att att betala förseningsavgifter.

Observera dock att det finns möjlighet att begära eftergift av förseningsavgiften eller överklaga beslutet. Enligt Bolagsverket kan det i vissa fall finnas möjlighet till eftergift om skälet till förseningen är kopplat till corona-smitta. En bedömning görs dock i varje enskilt fall. 

Bolagsstämma på distans?

En av aktieägarna i min kunds bolag är drabbad av coronaviruset. Hur gör vi med kommande bolagstämma när inte alla kan vara på plats?

Svar:

Bolagsstämman är tillåten att hållas på telefon, skype, videokonferens eller liknande. Kravet är dock att stämman leds från den ort där styrelsen har sitt säte, om inte bolagsordningen anger något annat. Bolagsstämman ska också gå med på att alla eller vissa ägare deltar på stämman på det sättet.

På grund av coronaviruset gäller tillfälliga regler som ska underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. En konsekvens av coronasmittan är att det blir svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta i de kommande årsstämmorna, som för det stora flertalet bolag och föreningar ska genomföras de närmaste månaderna.

Därför gäller nu regler som ska underlätta för bolag och föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.

En ny lag med tillfälliga bestämmelser har införts som utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor.
Bestämmelserna gör det möjligt att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarna och medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

För aktiebolag innebär detta att styrelsen inför en viss bolagsstämma får besluta om insamling av fullmakter, även om det inte anges i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen till stämman. 

Beordrad karantän pga corona

En av våra anställda har varit i norra Italien och får enligt vår policy (och Folkhälsomyndighetens rekommendationer) inte komma till jobbet förrän om 14 dagar. Har den anställde rätt att få lön även om denne inte kan jobba hemifrån?

Svar:

Ja, om företaget har beordrat den anställde att stanna hemma från jobbet på grund av karantän har denne rätt att få lön som vanligt, oavsett om denne utför jobb eller inte.

Frivillig karantän pga corona

Vi har en anställd som själv har beslutat att han ska sitta i karantän i hemmet efter en semesterresa. Han har inte varit i något riskområde och uppvisar inga symptom på sjukdom. Är vi skyldiga att betala ut lön till den anställde?

Svar:

Nej, om den anställde själv vill sitta i karantän har den anställde inte rätt att få lön. Det är dessutom bara om arbetsgivaren beviljar tjänstledighet som den anställde har rätt att stanna hemma från jobbet. Möjlighet finns förstås också att ta ut semester för tiden i karantän, om arbetsgivaren och den anställde kommer överens om det. 

Kan man individanpassa korttidsarbete?

Om man har en arbetsplats med flertalet anställda och vill nyttja de temporära reglerna om korttidsarbete, kan man göra det på individnivå?

Svar:
Nej, samma nivå gäller för alla som omfattas på driftsenheten, ingen åtskillnad är tillåten. För resterande personer som inte omfattas (upp till 30% kan ju ha avstått från att gå med på avtalet) gäller samma anställningsvillkor som tidigare. Bara om företaget omfattas av kollektivavtal kan man i ett lokalt avtal göra skillnad mellan olika anställda och olika personalgrupper när det gäller villkoren för korttidsarbete.

Vad menas med driftsenhet?

Vad menas med en driftsenhet? Hela företaget? En avdelning? En specifik befattning? Eller är det lokation man tänker på, alltså alla som sitter på en adress? 

Svar:
Driftsenhet är en geografisk term. Huvudregeln är att varje fast utgångspunkt för arbete är en driftsenhet, dvs varje fabriksområde, butik, restaurang etc. utgör en egen driftsenhet, även om de ligger i samma stad. Vad som inte prövats i rättspraxis är om det finns en gräns för hur nära varandra två driftsenheter kan ligga. Man kan förmoda att det finns en gräns för hur nära varandra två fasta utgångspunkter kan ligga utan att bli betraktade som en driftsenhet. 

Varsel under korttidsarbete

Om vi ansöker om korttidsarbete och under tiden kommer fram till att vi ändå måste varsla, kan vi göra det då? 

Svar:
Det finns inte något hinder att varsla under pågående korttidsarbete. Även uppsägningslön får ingå i underlaget för stöd från Tillväxtverket (om det skulle bli fråga om uppsägningar). För anställda som är arbetsbefriade under uppsägningstiden ska dock inte något löneavdrag göras pga regler i lagen om anställningsskydd.

Tillfälligt slopat karensavdrag 

Karensavdraget slopas nu, hur ska jag hantera detta som arbetsgivare? Ska jag göra karensavdraget från lönen och får arbetsgivare eller löntagaren söka ersättning hos Försäkringskassan? Eller hur ska jag göra?

Svar:
Karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden. Slopandet gäller under två och en halv månad från och med 11 mars till och med 31 maj, med möjlighet till förlängning. Slopandet innebär inte att arbetsgivare ska låta bli att göra karensavdrag, utan det är Försäkringskassan som kommer att betala ut en dags sjukpenning direkt till den som är sjuk. Den anställde ska göra en retroaktiv ansökan till Försäkringskassan.

Sjukpenning för egenföretagare

Vet ni något om sjukpenning för mig som är ägare till enskild firma? Vad händer om jag blir sjuk nu i dessa tider med coronasmittan?

Svar:
Även egenföretagare med F-skatt (enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag) ska kompenseras vid sjukdom och få en schabloniserad sjukpenning för upp till 14 karensdagar i sjukperioden från och med 11 mars. 

Egenföretagare ansöker om ersättning hos Försäkringskassan för sjukperiodens första 14 dagar oavsett val av karensdagar (huvudregeln är 7 dagars karens, men 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens finns också). Från och med den 7 april finns en e-tjänst på Mina Sidor där man ansöker om att få ersättning. Ersättningen är 804 kronor per dag. Det beloppet motsvarar det högsta belopp som man kan få i sjukpenning. Och det får alltså alla som har ”inkomst av annat förvärvsarbete”, dvs näringsverksamhet.

Vilka omfattas av reglerna om korttidsarbete?

Kan jag som anställd i min mans aktiebolag söka stöd för korttidsarbete?

Svar:
Ja, familje- och ägarundantaget är numera slopat efter en lagändring. Så du kan få stöd – liksom din man som ägare.

Informera om smitta?

Får arbetsgivaren informera personalen om någon av de anställda blivit smittad av coronavirus?

Svar:
Arbetsgivaren bör endast i undantagsfall informera anställda om att en viss medarbetare har smittats av coronaviruset. Det bör i regel räcka att arbetsgivaren informerar om att ett fall har konstaterats på arbetsplatsen. Utomstående som t ex kunder och leverantörer behöver inte alls få ta del av dessa uppgifter.

Coronaviruset och personuppgifter

Med anledning av coronaviruset får vi frågor om behandling av personuppgifter och GDPR. Vad är det som gäller?

Svar:
Du kan läsa mer om detta ämne i vår artikel Coronaviruset och personuppgifter –  vad gäller?

Deltidsanställda vid korttidsarbete 

Hur hanterar man deltidsanställda vid korttidsarbete? Vi har ett antal med olika tjänstgöringsgrad.

Svar:
Även deltidsanställda omfattas om de skriver under avtalet (eller om ni har kollektivavtal där detta regleras). Deras tjänstgöringsgrad minskas också i procent på samma sätt som en heltidsanställd, dvs minskning med 20%, 40% eller 60% utifrån den tjänstgöringsgrad de har.

Ersättning för sjuklönekostnader och slopande av sjukintyg

Slipper arbetsgivaren betala sjuklön för dag 2-14 i och med corona och de nya bestämmelserna? Hur hanterar vi detta när vi ska betala ut lönerna?
Vad gäller kring slopandet av sjukintyget?

Svar:
Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön som vanligt till den anställde. Arbetsgivaren rapporterar sedan sjuklönen i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket precis som vanligt (ruta 499). Ersättningen kommer att tillgodoföras på skattekontot.

De förändringar som sker innebär alltså att arbetsgivaren får ersättning för hela sjuklönekostnaden under april, maj, juni och juli 2020. Med sjuklönekostnader menas förutom sjuklönen även kostnader för arbetsgivaravgifter. Det finns alltså inte något tak för ersättningen. Normalt har arbetsgivare rätt till ersättning för sjuklönekostnaderna som överstiger en viss fastställd andel av lönekostnaderna. Den högsta ersättningen som en arbetsgivare kan få är 250 000 kr för ett år, men detta är slopat under perioden april till juli.

Riksdagen har också beslutat att kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden tas bort från 13 mars till 30 september 2020. Det innebär att en anställd inte behöver styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom intyg av läkare under sjuklöneperioden.

Försäkringskassan har också beslutat att läkarintyg inte behövs förrän tidigast dag 22 för personer som ansöker om sjukpenning. Beslutet gäller från och med 27 mars. Slopandet av läkarintyg gäller alla sjukdomar, inte bara vid insjuknande av just covid-19.

Minska personalkostnader pga coronaviruset

Hur gör man som arbetsgivare om personalkostnaderna måste minskas nu när verksamheten går dåligt? Vår produktion har påverkats av coronaviruset och jag funderar över om vi kan använda oss av korttidsarbete.

Svar:
Enligt reglerna för korttidsarbete kan man på kort sikt minska personalkostnaden. Det innebär att personalen kan gå ner i tid men samtidigt behålla över 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag inte ska behöva säga upp personal. Stödet lämnas till arbetsgivare efter godkännande av Tillväxtverket. Här kan du läsa mer om korttidsarbete.

Korttidsarbete – de som inte godkänner avtalet?

Om 70% av de anställda på företaget säger ja till korttidsarbete, betyder det då att alla på företaget ska ingå i permitteringen? 
Måste alla man har anställt de senaste tre månaderna sägas upp innan stöd för korttidsarbete kan bli aktuellt på företaget? Eller kan den personen vara kvar till 100% och sedan ingå i permitteringen när tre månader har gått?

Svar:
Nej, den/de som inte omfattas ligger utanför och kör vidare på sina vanliga anställningsvillkor (såvida ni inte förhandlar fram något annat med den/dem). De nyanställda behöver inte sägas upp utan är kvar och kan komma in i systemet när de varit anställda i tre månader. Minst 70% ska godkänna och delta i arbetstidsförkortningen säger reglerna. Däremot säger inte reglerna något om resterande andel av personalen (de som av någon anledning inte godkänner avtalet).

Anstånd med helårsmoms

Även årsmoms ska omfattas av anståndet med inbetalning av moms. Stämmer det? För vilken period gäller det?

Svar:
Ja, reglerna om anstånd utökas och innebär att det även blir möjligt att få anstånd med helårsmoms som redovisas från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021. Anståndstiden för helårsmoms får bestämmas till längst ett år från beslutsdagen om anstånd, vilket betyder att anståndstiden kan vara som längst till och med 17 januari 2022.

Om inbetalning av momsen som redovisas 27 december 2019 till mars 2020 redan har skett när anståndet beviljas, kommer motsvarande belopp att krediteras som en inbetalning på skattekontot.

Ansökan om tillfälligt anstånd görs i Skatteverkets e-tjänst Mina sidor från den 30 mars. Både företagare och företagets ombud kan ansöka om anståndet. Man kan även ansöka om anståndet på Skatteverkets blankett SKV4839, men det går snabbare att få beslutet om man använder tjänsten i Mina sidor. 

Anstånd med betalning av skatt och moms

Jag vill ansöka om anstånd med betalning av moms samt arbetsgivaravgifter och källskatt som jag redan har betalat in (perioden jan–mars). Är det möjligt? 

Svar:
Ja, du kan ansöka om anstånd retroaktivt. Om inbetalning för redovisningsperioderna januari–mars redan har skett när anståndet beviljas kommer skatten och avgiften att återbetalas av Skatteverket.


Ansökan om tillfälligt anstånd görs i Skatteverkets e-tjänst Mina sidor. Både företagare och företagets ombud kan ansöka om anståndet. Man kan även ansöka om anståndet på Skatteverkets blankett SKV4839, men det går snabbare att få beslutet om man använder tjänsten i Mina sidor.

Nyanställd och korttidsarbete

Vi har anställt en person 15 februari. Skulle då följande fungera:

– Anställda på platsen skriver under avtal om korttidsarbete på driftsenheten, som gäller från och med slutet av mars.

– Ansökan skickas in i maj efter att den anställde jobbat i tre månader (varav hälften med korttidsarbete). På så sätt kommer godkännandet tre månader efter att han började jobba.

– Ansökan kan fortfarande gälla för mars eftersom man har två månader på sig efter periodens utgång att söka stödet.

Fungerar det så tekniskt eller måste personen ha jobbat tre ”normala” månader innan stöd för korttidsarbete blir aktuellt?

Svar:
Enligt vår tolkning fungerar det. Personen behöver inte ha jobbat en full månad under jämförelsemånaden, och tar Tillväxtverket beslutet tre månader efter jämförelsemånaden ska personen få räknas med i full omfattning. Tas beslutet i maj är det alltså februari som är jämförelsemånad. Och det stämmer att ansökan ska ha kommit in till Tillväxtverket inom två kalendermånader från utgången av stödmånaden. Observera att om sysselsättningsgraden har ökat från jämförelsemånaden, t ex från deltid (under jämförelsemånaden) till heltid (under stödmånaden) får den anställde över huvud taget inte räknas med.

Sänkning av arbetsgivaravgifterna

Jag har hört att det kommer att bli en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna med anledning av Corona-situationen. Hur ska jag hantera detta på arbetsgivardeklarationerna? Och hur ser reglerna ut gällande det här? Gäller nedsättningen av arbetsgivaravgiften alla företag oavsett bransch?

Svar:
För att gynna små växande företag gäller att arbetsgivaravgifterna ska sänkas till 10,21% under fyra månader, dvs under mars–juni. Nedsättningen gäller högst 30 anställda per företag, och beräknas på lön upp till 25 000 kr per anställd/månad. Totalt innebär det en skattelättnad på upp till 
5 300 kr per anställd och företag. Alla företag omfattas oavsett bransch.

Ett kryss ska sättas i ruta 062 på individuppgiften för de anställda som arbetsgivaren begär nedsättning för.

Karensavdraget – ersättning från Försäkringskassan

Enligt reglerna om slopandet av karensavdraget gör arbetsgivaren karensavdraget som vanligt och att den anställde själv ansöker hos Försäkringskassan för att få ersättning för karensavdraget. Kommer ersättningen att motsvara det belopp som dragits på lönen eller vilket belopp kommer den anställde att få från Försäkringskassan? 


Svar:
Ja, arbetsgivaren gör avdraget som vanligt vid lönekörningen. Den anställde ansöker sedan retroaktivt om ersättning hos Försäkringskassan. Det finns en e-tjänst på Mina Sidor hos Försäkringskassan där man kan ansöka om ersättning för karens. Ansökan om ersättning för karens kan göras från och med den 7 april. Enligt Försäkringskassan betalas ersättningen ut inom 3–5 arbetsdagar. Slopandet av karensdagen gäller från den 11 mars och framåt.

Det är beslutat att den anställde ska få 700 kr (804 kr från 1 juni) i ersättning oavsett karensavdragets storlek. Om den anställde har fått flera karensavdrag från olika arbetsgivare, går det bara att få ersättning för ett enda karensavdrag. Får den anställde ett eller flera karensavdrag på grund av nya sjuklöneperioder inom fem dagar från första dagen i den första sjuklöneperioden lämnas alltså inte någon ersättning för de andra karensavdragen.

Försäkringskassan ska inte behöva bedöma i vilken omfattning arbetsförmågan har varit nedsatt. Den bedömningen får arbetsgivaren anses ha gjort i och med att ett karensavdrag gjorts på sjuklönen.

Stöd för hyresnedsättning

Kan hyresgästen göra något om hyresvärden vägrar sänka hyran trots stödet för hyressänkning pga corona-krisen?

Svar:
Nej, tyvärr. Allt bygger på ett avtal mellan hyresvärden och hyresgästen om sänkt hyra.

Du kan läsa mer om förslaget om stöd för hyresnedsättning här.  

Stöd för hyresnedsättning – sällanköpshandel

Jag läste att stödet för hyressänkningar ska gälla sällanköpshandel, vad menas med det? Vi har en kund som säljer arbetskläder som försöker få reducering av hyra i dessa svåra tider, men hyresvärden säger att de inte tillhör sällanköpshandeln.

Svar:
Det föreslagna stödet för hyresnedsättning är inte inriktat enbart på sällanköpshandel (t ex radio/tv-butiker, bilhandel eller möbelhandel) utan gäller även vissa andra verksamheter. Regeringen tror dock det kommer att få störst betydelse för t ex hotell, restauranger och sällanköpshandel.

Anstånd för kommande månader

Vid ansökan om anstånd ska man ange summan av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms för den redovisningsperiod man vill ha anstånd för. Men vad skriver man om man t ex ansöker om anstånd för redovisningsperioderna april, maj och juni, och ännu inte vet hur mycket det blir?

Svar:
Det går bara att söka anstånd för redovisningsperioder man redan har lämnat in till Skatteverket. Det går alltså inte att ansöka om anstånd i förväg för kommande perioder. 

Provisionslön vid korttidsarbete?

Vi ska ansöka om stöd vid korttidsarbete men undrar hur ordinarie lön ska beräknas för de som har ob-tillägg och provisionsbaserad lön?

Svar:
Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som den anställde skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Med regelmässigt utgående lön avses all ersättning som normalt ingår i den månatliga lönen. Det kan t ex vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in under den aktuella månaden. Provision som regelmässigt utgår varje månad ska räknas med i den ordinarie lönen. Tillväxtverket har dock inte redogjort för vad som menas med regelmässigt i det här sammanhanget.

Kan fåmansägare få stöd vid korttidsarbete?

Jag har ett litet fåmansföretag utan anställda förutom mig själv. Kan jag korttidspermittera mig själv och få bidrag från Tillväxtverket?

Svar:
Ja, om du uppfyller villkoren för stöd kan du som anställd (och ägare) till ditt fåmansföretag få stöd för korttidsarbete. Här kan du läsa mer om de villkor som behöver vara uppfyllda.

Bokföring av nedsatta arbetsgivaravgifter

Hur bokförs nedsättningen av arbetsgivaravgifter?

Svar:
Arbetsgivaravgiften bokförs som vanligt på kontot för arbetsgivaravgifter men till ett lägre belopp. Nedsättningen är ju inte någon form av bidrag som ska bokföras på något särskilt sätt utan det är endast fråga om just en nedsättning av arbetsgivaravgifterna.

Föräldraledighet under jämförelsemånaden

Om en person kommit tillbaka från mammaledighet 1 april, kan företaget söka korttidpermittering för den personen? Blir jämförelsemånaden då den månad som var före mammaledigheten?

Svar:
Jämförelsemånaden är tre månader före den månad stödet beslutas, så för april gäller januari som jämförelsemånad. Och den mammalediges ordinarie lön för januari (om denne inte varit mammaledig) gäller då som underlag för stödet. 

För jämförelsemånaden bortser man alltså ifrån att den anställde varit frånvarande pga exempelvis föräldraledighet, semester, vab eller egen sjukdom. Det avgörande är att man varit anställd hela eller delar av jämförelsemånaden i samma eller högre sysselsättningsgrad än under stödmånaden.

Korttidsarbete – max stöd per anställd? 

Hur stort är det högsta stödet man kan få per anställd och månad vid korttidsarbete? 

Svar:
Stöd vid korttidsarbete (korttidspermittering) får beräknas på en ordinarie lön på högst 44 000 kr i månaden och en arbetstidsminskning på högst 60%. Det innebär att det högsta stödet som går att få är 98,6% x 60% x 44 000 kr = 26 030 kr per månad och anställd (vid en arbetstidsminskning på 60% och en närvarokvot på 100%).

Handelsbolag och korttidsarbete

Kan egenföretagare med handelsbolag söka stöd för korttidsarbete? 

Svar:
Tillväxtverket har bytt fot när det gäller handelsbolag och korttidsarbete. Tidigare meddelade man att det enbart är enskilda näringsidkare som inte kan omfattas av reglerna, men att egenföretagare med handelsbolag skulle kunna få stödet. Nu skriver Tillväxtverket att delägare i handelsbolag och kommanditbolag inte heller kan omfattas av stödet, eftersom de inte räknas som anställda i sitt bolag.

För att kunna få stödet som ägare måste man alltså ha en företagsform där man själv kan vara anställd.

Avstämning av korttidsarbete

Vi har ansökt om stöd för korttidsarbete under perioden 1 april–31 juli. När ska vi lämna in avstämningen till Tillväxtverket?

Svar:
Enligt de nya utökade reglerna om korttidsarbete är avstämningstidpunkten för korttidsarbetet tre månader efter den tidpunkt en stödperiod inletts, och därefter var tredje månad. Det innebär att den första avstämningstidpunkten i ert fall blir 30 juni (dvs 3 månader efter 1 april).

Anmälan om avstämning ska ha kommit in till Tillväxtverket inom två veckor från avstämningstidpunkten. I ert fall måste utfallet för den första avstämningen (för april–juni) alltså vara anmält till Tillväxtverket senast 14 juli. Avstämningen för den sista stödmånaden juli ska anmälas senast 14 oktober.

SGI, PGI och korttidsarbete

Stämmer det att den sjukpenninggrundande inkomsten inte sänks vid korttidsarbete? Gäller i så fall samma sak för pensionsgrundande inkomst?

Svar:
Det stämmer att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) är skyddad under korttidsarbete. Även om den anställdes lön minskas ska sjukpenning alltså beräknas utan hänsyn till löneavdraget som görs på grund av korttidsarbete. Observera dock att SGI-skyddet endast gäller om arbetsgivaren har rätt till stöd för korttidsarbetet.

Den pensionsgrundande inkomsten (PGI) beräknas dock på faktiskt utbetald lön, dvs efter löneavdraget som görs pga korttidsarbete.

Sjuklön vid korttidsarbete

Hur beräknas sjukavdrag och sjuklön för en anställd som har korttidsarbete med en arbetstidsminskning på 60% och en löneminskning på 7,5%?

Svar:
Det är lönen efter löneminskningen som ligger till grund för beräkning av sjuklön.

Exempel:

Eva har 32 000 kr i lön. Under april och maj har hon korttidsarbete med en arbetstidsminskning på 60% och ett löneavdrag på 7,5%. Under april är Eva sjuk en vecka. Så här kan löneberäkningen göras:

Månadslön 32 000 kr

Löneavdrag pga korttidsarbete – 7,5% x 32 000 = 2 400 kr

Lön efter avdrag = 29 600 kr

Sjukavdrag: 29 600 x 12/52 = –6 830 kr

Sjuklön: 80% x 6 830 = 5 464 kr

Karensavdrag: 20% x 5 464 = – 1 092 kr

Summa lön: 27 142 kr

Om företaget har kollektivavtal måste bestämmelserna om beräkning av sjuklön i avtalet följas. Beräkningen kan då avvika från exemplet ovan.

Observera dock att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) inte sänks pga korttidsarbetet.

Korttidsarbete och timanställda

Vi har timanställda som jobbar i varierande omfattning. Kan vi ansöka om stöd för korttidsarbete för dem?

Svar:
Enligt Tillväxtverket kan timanställda omfattas av stöd för korttidsarbete om anställningsavtalet innehåller en uppgift om förväntad arbetstid. Tiden kan anges i antal timmar per månad eller vecka, eller som en andel av en månads totala arbetstimmar. Finns ingen förväntad arbetstid omfattas de inte av stödet.

Bokföring av omställningsstödet

Hur bokförs omställningsstödet?

Svar:
Omställningsstödet betalas ut till företagets skattekonto. Därefter betalas pengarna ut automatiskt om företaget har anmält ett bankkonto och inte har några skulder på skattekontot. Stödet hanteras som en övrig rörelseintäkt och kan bokföras så här:

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1630 157 000 3985 157 000

Tillfälligt uppehåll i korttidsarbetet

Vi har ansökt om stöd för korttidsarbete för två månader. Vad händer om vi under sommaren behöver kalla tillbaka personalen på heltid för att senare korttidspermittera dem igen? Kan man ansöka om förlängning av stödet efter ett uppehåll eller har man inte rätt till stöd längre?

Svar:
Det går bra att göra ett uppehåll eller att ändra procentsatsen för arbetstidsminskning under en period för att senare återgå till den tidigare nivån eller en annan nivå. Vid avstämningen av stödet redovisar man vilka nivåer som tillämpats, dvs hur mycket personerna jobbat under perioder med korttidsarbete. Har personalen återgått till 100% ska den perioden inte redovisas alls i avstämningen.

Vid avstämningen ska en jämförelse göras med vad som avtalats med de anställda. Vid alla förändringar av arbetstiden är det alltså viktigt att nya avtal skrivs.

Observera att det bara är personer som var anställda under jämförelsemånaden som kan omfattas av korttidsarbetet. Om företaget har nyanställt under sommaren kan dessa alltså inte omfattas av stödet för korttidsarbete när uppehållet är slut.

Löneavdrag vid korttidsarbete

Vi ska ansöka om stöd för korttidsarbete med en arbetstidsminskning på 60% och undrar om löneavdraget på 7,5% måste göras på hela lönen eller om kravet gäller lön upp till lönetaket på 44 000 kr?

Svar:
Kravet på löneavdrag gäller den ordinarie lönen (dvs upp till lönetaket på 44 000 kr. För belopp som överstiger lönetaket är det upp till parterna att komma överens om – och i så fall hur stort – löneavdrag som ska göras.


Vår FAQ kommer kontinuerligt att fyllas på med fler frågor och svar.