Juridik / Accept

Vad är accept?

Faktagranskad artikel

En accept är det svar en mottagare av ett anbud lämnar till anbudsgivaren. En accept blir bindande för den som lämnar accepten i samma ögonblick som den kommer fram till mottagaren. 

Publicerad: 2019-03-16
Anbud+ accept = avtal

Om svarets (acceptens) innehåll är identiskt med anbudet uppkommer ett avtal som är bindande för båda parter. Accepten kan vara skriftlig, muntlig eller framgå av ett konkludent handlande, vilket innebär att man genom sitt handlande visar att man vill ingå ett avtal.

Tidsfrister för svar

Enligt avtalslagen påverkas tidsfristen av hur anbudet har lämnats. Handlar det om ett muntligt avtal måste detta antas omedelbart. Gäller det ett anbud som skickas med e-post, sms, brev eller fax ska mottagaren lämna svar inom rimlig tid. Vad som är rimlig tid kan variera beroende på anbudets omfattning. Om anbudet inte är omfattande är tidsfristen normalt inte mer än en eller ett par dagar.  

Hur ska accepten lämnas?

Anbudsgivaren kan förvänta sig att accepten lämnas på samma sätt som han eller hon skickade sitt anbud. Har inte anbudsgivaren skrivit något annat i anbudet, kan mottagaren givetvis välja att svara på något annat sätt. Det centrala är att anbudsmottagaren får tag på anbudsgivaren och att anbudsgivaren får ett svar inom förväntad tid.

Om accepten lämnas för sent

Skulle svaret komma fram för sent till anbudsgivaren uppkommer inget avtal. I sådana fall spelar det ingen roll om innehållet stämmer överens med det första anbudet, anbudsgivaren är inte bunden av sitt anbud och behöver inte godta svaret som en accept.

En sen accept anses som ett nytt anbud. Den som skickat en sen accept är då bunden av innehållet i detta nya anbud om mottagaren svarar i tid.

Oren accept

Skulle den som skickar en accept på ett anbud ändra något i anbudet, handlar det om en oren accept. En oren accept räknas som ett nytt anbud från den som gjorde accepten. En oren accept är ett avslag på det första budet, men den ursprunglige anbudsgivaren har ändå möjligheten att acceptera det "nya" anbudet.

Återkallelse av accept

Det finns en möjlighet till återkallelse för den som skickat en accept men ångrat sig. En giltig återkallelse måste ha nått mottagaren innan eller senast samtidigt som han eller hon tar del av accepten.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!