Agent

En agent är en person som har avtalat med någon annan att i dennes namn och för dennes räkning köpa och sälja varor eller tjänster, ta upp/lämna anbud eller sluta avtal. Agenten ersätts normalt med en viss provision på det förmedlade värdet. Jfr kommission och bulvan.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för agent - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.