Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!

Anbud

Anbud är erbjudande om att ingå ett avtal. Kallas även offert.

Anbudet kan vara skriftligt, muntligt eller framgå av ett konkludent handlande.

Ett anbud kan bestå av:

• Ett erbjudande om försäljning av en vara eller en tjänst (försäljningsanbud/offert).

• En beställning av en vara eller en tjänst till ett visst pris och på vissa villkor, utan föregående erbjudande (inköpsanbud).

Ett anbud blir bindande för den som lämnar anbudet i samma ögonblick som det når fram till mottagaren. Denna bundenhet är ensidig på det sättet att mottagaren inte blir bunden av det eventuellt kommande avtalet förrän han lämnat ett antagande svar på anbudet – en accept.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för anbud - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.