Ansvarsgenombrott

Ansvarsgenombrott kallas det då man bryter igenom muren mellan företaget och företrädaren och företrädaren blir betalningsansvarig för företagets skulder.

I en juridisk person har företrädarna som huvudregel inget personligt ansvar för företagets skulder eller andra förpliktelser. I vissa fall kan dock företrädarna bli ansvariga för skatter och sociala avgifter om dessa inte betalas som de ska. Företrädaren blir normalt ansvarig bara om han uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låtit bli att betala skatterna och avgifterna.

Ansvarsgenombrott i aktiebolag

Ansvarsgenombrott i aktiebolag kan förekomma i andra fall än vid förfallna skatter och sociala avgifter. Det gäller exempelvis:

• överträdelse av låneförbudet i aktiebolagslagen

olovlig vinstutdelning

• försenad inlämning av årsredovisning

• överträdelse av reglerna om likvidationsplikt vid kapitalbrist.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för ansvarsgenombrott - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.