Ansvarsgenombrott

Ansvarsgenombrott kallas det då man bryter igenom muren mellan företaget och företrädaren och företrädaren blir betalningsansvarig för företagets skulder.

I en juridisk person har företrädarna som huvudregel inget personligt ansvar för företagets skulder eller andra förpliktelser. I vissa fall kan dock företrädarna bli ansvariga för skatter och sociala avgifter om dessa inte betalas som de ska. Företrädaren blir normalt ansvarig bara om han uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låtit bli att betala skatterna och avgifterna.

Ansvarsgenombrott i aktiebolag

Ansvarsgenombrott i aktiebolag kan förekomma i andra fall än vid förfallna skatter och sociala avgifter. Det gäller exempelvis:

• överträdelse av låneförbudet i aktiebolagslagen

olovlig vinstutdelning

• försenad inlämning av årsredovisning

• överträdelse av reglerna om likvidationsplikt vid kapitalbrist.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.