Arbetsdomstolen (AD)

Arbetsdomstolen (AD) avgör tvister om kollektivavtal och andra tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och anställda (arbetstvister), oftast som första och enda instans. I vissa fall är tingsrätten första instans och AD sista. I en förhandling i AD deltar tre jurister som utses av staten samt ledamöter som utsetts efter förslag från arbetsgivar- och arbetstagarsidan (två från vardera parten).

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.