Arbetsdomstolen (AD)

Arbetsdomstolen (AD) avgör tvister om kollektivavtal och andra tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och anställda (arbetstvister), oftast som första och enda instans. I vissa fall är tingsrätten första instans och AD sista. I en förhandling i AD deltar tre jurister som utses av staten samt ledamöter som utsetts efter förslag från arbetsgivar- och arbetstagarsidan (två från vardera parten).

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för Arbetsdomstolen (AD) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.