Avistamarknad

Avistamarknad är marknad för köp där betalning och leverans görs omgående efter det att affären gjorts upp.

Vid t ex värdepappershandel görs en uppdelning i en avista- och en derivatmarknad. Vanlig aktiehandel är exempel på avistahandel medan options- och terminshandel tillhör derivatmarknaden.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för avistamarknad - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.