Avtal

Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter.

Bestämmelserna om hur parter kan ingå ett avtal finns i avtalslagen.

För att ett avtal ska komma till stånd enligt avtalslagen krävs tre saker:

• ett anbud (ett erbjudande)

• en accept (ett svar)

• att det är exakt samma innehåll i anbudet och accepten.

Avtal kan vara muntliga eller skriftliga. Båda dessa avtalsformer är lika starka. I vissa särskilda fall är det nödvändigt att parterna ingår ett skriftligt avtal (formkrav) för att avtalet ska vara giltigt, t ex vid överlåtelse av fast egendom.

Parterna kan också komma överens om att avtal ska komma till stånd först när ett skriftligt kontrakt upprättas och skrivs under av båda parter. Detta förfarande används ofta då avtalsslut föregås av förhandlingar mellan parterna.

I vissa fall är avtalet varken muntligt eller skriftligt, utan det är underförstått mellan parterna. Avtalet har då tillkommit genom konkludent handlande.

I vissa fall talar man om successiv avtalsbindning. Det innebär att parterna kan bli bundna av åtgärder som vidtas redan innan avtalet är helt klart.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för avtal - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.