Avtalslagen

Avtalslagen är en lag (1915:218) som främst innehåller regler om avtalsslutande, fullmakt och avtals ogiltighet.

Avtalslagen är dispositiv, vilket betyder att avtalsparterna har möjlighet att bestämma att reglerna i avtalslagen inte ska gälla i deras avtal.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för avtalslagen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.