Bankgaranti

Bankgaranti innebär att banken går i borgen såsom för egen skuld för någons skulder gentemot en borgenär.

I bankgarantin anges vad den gäller för och inom vilka tidsfrister ett krav mot banken måste framställas.

För att banken ska gå med på att ställa ut en bankgaranti kräver banken att uppdragsgivaren, dvs gäldenären, undertecknar en motförbindelse. Denna motförbindelse innebär att gäldenären gentemot banken oftast måste ställa säkerhet för det belopp som bankgarantin lyder på. Motförbindelsen träder i kraft om banken tvingas betala i enlighet med bankgarantin.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för bankgaranti - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.