Befintligt skick

Befintligt skick är en juridisk term som främst förekommer i samband med köp och försäljning av begagnade varor.

Det är inte helt ovanligt att en säljare av en vara försöker friskriva sig från sitt ansvar genom att säga att varan säljs i befintligt skick. Även om säljaren sålt en vara i befintligt skick behöver detta inte innebära att köparen berövas alla möjligheter att åberopa att varan är felaktig.

Enligt köplagen anses nämligen en vara som säljs i befintligt skick vara felaktig om

• varan inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat om varans egenskaper eller användning före köpet och detta inverkat på köpbeslutet

• säljaren före köpet undanhållit upplysningar om varans egenskaper eller användningsområde och detta inverkat på köpbeslutet

• varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förvänta sig i förhållande till pris och andra omständigheter.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för befintligt skick - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.