Befogenhet

Begreppet befogenhet används i samband med fullmakt. Befogenhet är vad en fullmaktshavare har tillåtelse att göra enligt de instruktioner som lämnats till honom av huvudmannen (fullmaktsgivaren). Se även behörighet.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för befogenhet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.