Benefikt fång

Benefikt fång innebär att mottagaren får äganderätten till egendom utan att behöva betala något eller så litet att det inte står i rimlig proportion till egendomens värde. Arv, gåva, bodelning och testamente är exempel på benefika fång.

När en överlåtelse betraktas delvis som ett benefikt fång och delvis som ett oneröst fång talar man om ett blandat fång.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för benefikt fång - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.