Betalningsbalans

Betalningsbalans en statistisk sammanställning av ett lands samtliga ekonomiska transaktioner med andra länder under en viss period.

Betalningsbalansen omfattar bland annat bytesbalans och handelsbalans, transporter och andra tjänster, transfereringar (bistånd mm) och kapitalbalans (skillnaden mellan ränteinkomster och ränteutgifter). Länder eftersträvar en positiv betalningsbalans, dvs överskott i betalningsbalansen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för betalningsbalans - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.