Betalningsföreläggande

Om en fordringsägare (borgenär) inte får sin faktura betald efter inkassoåtgärder (se inkasso) kan borgenären få sitt krav på gäldenären fastställt genom att vända sig till Kronofogden för att ansöka om betalningsföreläggande.

När Kronofogden fått in en ansökan om betalningsföreläggande skickar de en kopia av ansökan om betalningsföreläggandet till gäldenären. Om gäldenären inte gör några invändningar fastställer Kronofogden ett betalningsföreläggande. Borgenären kan sedan ansöka hos Kronofogden om utmätning med det fastställda betalningsföreläggandet som underlag.

Men gäldenären kan också bestrida fordran, dvs hävda att han inte är skyldig borgenären något eller att beloppet är felaktigt. Bestrider gäldenären fordran måste borgenären bestämma sig för om han vill driva målet vidare och få ett domstolsutslag. Ett domstolsutslag i borgenärens favör kan sedan användas som underlag av Kronofogden vid en utmätning.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för betalningsföreläggande - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.