Bodelning mellan makar

Uppdelning av makars egendom.

Bodelning förekommer i tre olika varianter. Det är bodelning

• under bestående äktenskap

• efter dom på äktenskapsskillnad

• vid ena makens död.

Huvudregeln är att makarna vid bodelningen ska dela på allt giftorättsgods. Enskild egendom ingår inte i bodelningen. Det är nettot av giftorättsgodset som ska delas. Därför räknas skulderna bort från makarnas giftorättsgods innan det delas.

Juridik - Ordförklaring för bodelning mellan makar - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.