25% rabatt på alla program!

Borgen

En borgensförbindelse innebär att någon annan (borgensmannen) än den som har en skuld (gäldenären), lovat att betala gäldenärens skuld till den som ska ha betalt för en fordran (borgenären), om gäldenären inte betalar den.

Det finns flera typer av borgen:

enkel borgen, som innebär att borgenären måste visa att gäldenären inte kommer att betala en fordran innan borgenären kan kräva betalt av borgensmannen.

proprieborgen, som innebär att borgenären kan kräva borgensmannen direkt utan att behöva bevisa att gäldenären inte kan betala sin skuld. Denna typ av borgen är vanligast.

generell borgen, som innebär att borgensmannen lovar att betala alla nuvarande och framtida skulder som gäldenären inte kan betala.

solidarisk borgen, som innebär att flera borgensmän går i borgen för samma skuld .

efterborgen, som innebär att en borgensman går i borgen för en borgensman gentemot borgenären.

underborgen, som innebär att en borgensman går i borgen för gäldenären gentemot borgensmannen.

Gäldenären slipper inte ifrån sin skuld bara för att en borgensman tvingas betala skulden. Borgensmannen får nämligen en regressrätt gentemot gäldenären om han tvingas infria sitt borgensåtagande. Det innebär att gäldenären fortfarande är skyldig att betala skulden, men nu inte till borgenären utan till borgensmannen.

Juridik - Ordförklaring för borgen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.