Bouppgivare

I samband med att någon avlider brukar den som bäst känner till dödsboet vara bouppgivare.

Bouppgivaren ska redogöra för allt han eller hon känner till om boet så att alla tillgångar och skulder kommer med i bouppteckningen. Oftast är den efterlevande maken eller någon annan dödsbodelägare bouppgivare men det kan vara någon utomstående.

Bouppgivaren måste vara med vid bouppteckningsförrättningen och intyga att uppgifterna i bouppteckningen är riktiga. Han eller hon ska dessutom intyga att alla skattepliktiga gåvor under de senaste tio åren från den avlidne till arvingar eller testamentstagare har tagits med i bouppteckningen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för bouppgivare - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.