Boutredningsman

En boutredningsman är en person som tar över förvaltningen av ett dödsbo om dödsbodelägarna inte kan enas om hur ett dödsbo ska förvaltas eller delas.

Varje dödsbodelägare kan begära att tingsrätten utser en boutredningsman för att ta över förvaltningen av dödsboet. De andra delägarna kan inte hindra detta och den som ansöker behöver inte motivera sin begäran. Dödsbodelägarna kan föreslå vem som ska utses, men om de inte kan komma överens utser tingsrätten ofta en advokat.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.