Centralbank

Centralbanken är den institution som är centrum för bankväsendet i ett land och som ansvarar för sedelutgivningen, utlåningen till staten och andra banker mm.

I Sverige är Riksbanken centralbank. För de EU-länder som deltar i eurosamarbetet finns, utöver den nationella centralbanken, den Europeiska centralbanken (ECB) med säte i Frankfurt, Tyskland.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.