Culparegeln

Culparegeln hör hemma inom skadeståndsrätten och innebär att den som av oaktsamhet eller vårdslöshet (culpa) orsakar en ekonomisk skada ska kompensera den som drabbats. Culpa är latin och betyder skuld.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.