Dagordning

Med dagordning menas en lista över de ärenden man ska ta upp under ett styrelsesammanträde, en bolagsstämma eller en föreningsstämma. Förslaget till dagordningen brukar ordföranden och sekreteraren göra i ordning tillsammans. Förslaget till dagordning läggs som en bilaga till kallelsen och är en del av denna. 

Innan förslaget till dagordningen görs i ordning bör ordföranden höra sig för med de övriga ledamöterna om det är någon speciell fråga de vill ta upp på det kommande mötet och som därför bör tas med i dagordningen och därmed i kallelsen. Styrelsen får inte fatta beslut i frågor som inte funnits med i kallelsen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för dagordning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.