Deflation

Deflation råder när den allmänna prisnivån (priserna på varor och tjänster) i ett samhälle sjunker, och värdet på pengarna därmed stiger.

Det vanligaste måttet på inflation och deflation är förändringen av konsumentprisindex (KPI).

Motsats: inflation.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för deflation - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.