Denuntiation

Denuntiation är ett annat ord för underrättelse. Begreppet
används i samband med skuldebrev. Med denuntiation menas
ett meddelande som en köpare (övertagare) av ett skuldebrev
eller annan fordran måste ge till gäldenären för att denne ska veta vem han eller hon ska betala till och för att den nya borgenären ska
säkerställa att det är han eller hon som får betalt.

Juridik - Ordförklaring för denuntiation - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.