Denuntiation

Denuntiation är ett annat ord för underrättelse. Begreppet används i samband med skuldebrev. Med denuntiation menas ett meddelande som en köpare (övertagare) av ett skuldebrev eller annan fordran måste ge till gäldenären för att denne ska veta vem han eller hon ska betala till och för att den nya borgenären ska säkerställa att det är han eller hon som får betalt.

För att en panträtt i en bostadsrätt ska vara giltig krävs dels en korrekt pantsättning av bostadsrätten från bostadsrättshavaren till långivaren dels en underrättelse (denuntiation) från långivaren till bostadsrättsföreningen om pantsättningen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för denuntiation - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.