Efterprovision

Med efterprovision menas en kommissionärs rätt till provision för avtal som ingås efter uppdragstidens slut, om avtalet har kommit till stånd genom kommissionärens medverkan under den tid då kommissionsavtalet gällde. Se även kommission.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för efterprovision - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.