EG-domstolen

EG-domstolens huvudsakliga uppgift är att tolka EU-ländernas gemensamma regelverk och att döma i tvister om tillämpningen av EG-rätten. Domstolen ska säkerställa att de gemensamma reglerna följs.

EG-domstolen består av en domare från varje medlemsland.

I EG-domstolen kan mål dömas av en grupp domare eller av alla domare tillsammans (plenum). Domarna fattar beslut genom omröstning. Det domslut som får flest röster blir EG-domstolens dom.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för EG-domstolen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.