EMU

Förkortning för Economic and Monetary Union (Ekonomiska och monetära unionen).

EMU är en del av EU som syftar till att samordna medlemsländernas ekonomiska politik och att upprätta en valutaunion. EMU har genomförts i tre etapper. Den sista etappen innebär en fullbordad valutaunion med

• gemensam valuta (euro)

• gemensam centralbank (Europeiska centralbanken)

• gemensam valuta- och penningpolitik.

Alla EU:s medlemsländer är med i EMU men några av länderna, däribland Sverige, deltar inte i valutaunionen.

Länder som vill ingå i EMU måste uppfylla de s k konvergenskriterierna som i korthet går ut på att landet ska ha låg inflation, stabil växelkurs och sunda statsfinanser.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för EMU - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.