EMU

Förkortning för Economic and Monetary Union (Ekonomiska och monetära unionen).

EMU är en del av EU som syftar till att samordna medlemsländernas ekonomiska politik och att upprätta en valutaunion. EMU har genomförts i tre etapper. Den sista etappen innebär en fullbordad valutaunion med

• gemensam valuta (euro)

• gemensam centralbank (Europeiska centralbanken)

• gemensam valuta- och penningpolitik.

Alla EU:s medlemsländer är med i EMU men några av länderna, däribland Sverige, deltar inte i valutaunionen.

Länder som vill ingå i EMU måste uppfylla de s k konvergenskriterierna som i korthet går ut på att landet ska ha låg inflation, stabil växelkurs och sunda statsfinanser.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.