Enkel borgen

Enkel borgen är en typ av borgen som innebär att borgenären måste visa att gäldenären inte kommer att betala en viss fordran innan borgensmannen kan krävas på betalning. Detta kan visas t ex genom ett misslyckat utmätningsförsök.

Borgenären kan alltså få vänta länge innan han eller hon kan kräva borgensmannen på betalning eftersom borgenären först måste få en domstol eller Kronofogdens betalningsföreläggandeenhet att slå fast att gäldenären är skyldig att betala en viss fordran. Därefter måste borgenären ansöka om utmätning hos gäldenären för att slutligen kunna visa att denne inte kan betala. Under tiden kan borgensmannens betalningsförmåga av olika orsaker bli mindre än den var när borgenären godkände borgensmannen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för enkel borgen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.