Entreprenad

En entreprenad är ett åtagande att efter anbud och mot viss ersättning utföra ett större eller mer långsiktigt arbete, ofta anläggnings- eller byggnadsarbete.

Se även generalentreprenad, huvudentreprenad, totalentreprenad och underentreprenad.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.