Entreprenad

En entreprenad är ett åtagande att efter anbud och mot viss ersättning utföra ett större eller mer långsiktigt arbete, ofta anläggnings- eller byggnadsarbete.

Se även generalentreprenad, huvudentreprenad, totalentreprenad och underentreprenad.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för entreprenad - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.