Euro

Euro är EU:s gemensamma valuta (vissa länder har dock inte infört euron, däribland Sverige).

Euron infördes i elektronisk form den 1 januari 1999 för de länder som då ingick i valutaunionen.

Sedlar och mynt i euro infördes 1 januari 2002.

En euro uppdelas i 100 cent.

Se även EMU.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för euro - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.