Europeiska centralbanken (ECB)

Europeiska centralbanken (ECB) är det styrande organet i monetära frågor inom EMU.

ECB intar som penningvårdande myndighet en särställning bland EU-organen. Det är en juridisk person med ett eget kapital härlett till de nationella centralbankerna via deras respektive ägarandelar och oberoende av EU:s budget. ECB har också befogenhet att anta rättsakter som binder euroländerna.

ECB har två beslutande organ, ECB-rådet och direktionen. Så länge det finns EU-länder som inte deltar i valutaunionen, ska det även finnas ett tredje beslutande organ, ECB:s allmänna råd.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för Europeiska centralbanken (ECB) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.