Exekution

Med exekution menas verkställighet av en dom, ett beslut, ett utslag eller annat myndighetsavgörande. Det kan vara t ex utmätning eller handräckning. Ansökan om verkställighet görs hos Kronofogden.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för exekution - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.