Exekutiv auktion

En exekutiv aktion är en offentlig auktion där Kronofogden tvångssäljer egendom som blivit utmätt (se utmätning) eller som ingår i en konkurs.

Du kan läsa mer om exekutiv auktion i vår bok Obestånd.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för exekutiv auktion - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.