Expropriation

Expropriation innebär att en fastighet eller en del av en fastighet tas i anspråk för ett allmänt intresse genom att äganderätten  tvångsvis överförs till den som begär expropriationen.

Det är regeringen som fattar beslut om expropriation, men länsstyrelsen kan fatta beslutet i mindre frågor. Fastighetsdomstolen är första instans i tvister kring en expropriation.

Expropriation får enbart göras för vissa bestämda ändamål. Det kan vara att marken behövs för tätbebyggelse, vägar eller försvarsändamål.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för expropriation - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.