25% rabatt på alla program!

Expropriation

Innebär att en fastighet tas i anspråk för ett allmänt intresse genom att äganderätten till fastigheten tvångsvis överförs till den som begär expropriationen.

Det är regeringen som fattar beslut om expropriation, men länsstyrelsen kan fatta beslutet i mindre frågor. Fastighetsdomstolen är första instans i tvister kring en expropriation.

Expropriation får enbart göras för vissa bestämda ändamål. Det kan vara att fastigheten behövs för tätbebyggelse, vägar eller försvarsändamål.

Juridik - Ordförklaring för expropriation - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.