Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!

Fackförening

Organisation för arbetstagare, som ska tillvarata de anställdas intressen när det gäller t ex löner, arbetstid, arbetsmiljö, semester och andra arbetsförhållanden. Reglerna på arbetsmarknaden bygger i stor utsträckning på vad arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna kommit fram till genom förhandlingar. Fackföreningarna är i de flesta fall anslutna till någon av huvudorganisationerna LO (Landsorganisationen i Sverige), TCO (Tjänstemännens centralorganisation) eller SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation).

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för fackförening - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.