Fastighet

Som fastighet räknas ett område på jordytan med eller utan byggnader. En fastighet kan även vara ett område ovanpå eller under en annan fastighet, s k tredimensionell fastighet.

Fastigheten kan bestå av t ex skog, jordbruksmark eller obebyggda tomter. I dagligt tal menar man ofta byggnaden när man talar om en fastighet, men det är alltså inte korrekt.

Till fastigheten räknas även vissa tillbehör som fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.