Fastighet

Som fastighet räknas ett område på jordytan med eller utan byggnader. En fastighet kan även vara ett område ovanpå eller under en annan fastighet, s k tredimensionell fastighet.

Fastigheten kan bestå av t ex skog, jordbruksmark eller obebyggda tomter. I dagligt tal menar man ofta byggnaden när man talar om en fastighet, men det är alltså inte korrekt.

Till fastigheten räknas även vissa tillbehör som fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för fastighet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.