Finansiellt sparande

Finansiellt sparande är ett nationalekonomiskt begrepp som bl a används som mått för att bedöma om ett land uppfyller de konvergenskriterier (ekonomiska och legala villkor) som gäller för att få delta i EMU.

Med finansiellt sparande avses skillnaden mellan den offentliga sektorns inkomster och utgifter. Den offentliga sektorns inkomster och utgifter varierar med konjunkturläget. En stor post på utgiftssidan som varierar med konjunkturläget är arbetslöshetsersättningen.

På intäktssidan varierar de flesta skatteposter med konjunkturen, t ex socialavgifterna (beror på lönesummans utveckling), inkomstskatterna (beror på inkomsternas utveckling) och momsen (beror i huvudsak på den privata konsumtionens utveckling).

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för finansiellt sparande - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.