Finansinspektionen (FI)

Finansinspektionen (FI) är en statlig myndighet med uppgift att övervaka banker, försäkringsbolag, finansbolag och värdepappershandeln i Sverige.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.