Force majeure

Med force majeure menas en oförutsedd händelse av extraordinär beskaffenhet. Det kan t ex vara krig, brand och naturkatastrofer. I en force majuere-situation kan en avtalspart befrias från sina avtalade förpliktelser.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för force majeure - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.