Garanti

En garanti är ett löfte om att något, t ex en produkt, kommer att fungera som utlovat eller avtalat.

I samband med köp av en tjänst, vara eller fastighet kan säljaren lämna en garanti om att han ansvarar för vissa fel i den sålda varan, tjänsten eller fastigheten. Säljaren kan exempelvis lämna en funktionsgaranti som garanterar en varas funktion under en viss tid. En annan garanti som säljaren kan ge är en egenskapsgaranti, som garanterar att varan har en viss egenskap under garantitiden.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för garanti - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.