GATT

GATT är en förkortning för General Agreement on Tariffs and Trade. Ursprungligen var GATT ett handelsavtal mellan ett tjugotal länder. Avtalet trädde i kraft 1948 och syftade till att skapa en friare världshandel genom sänkta tullar mellan världens länder. GATT övergick 1996 i WTO (World Trade Organization).

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för GATT - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.