Gemensam bostad

Inom familjejuridiken menas med gemensam bostad en bostad anskaffad för sambors eller makars gemensamma bruk.

Enligt sambolagen ingår den gemensamma bostaden i samboegendomen, dvs den ska ingå i bodelningen vid en separation eller ett dödsfall. En fastighet som anmälts till tingsrätten som gemensam bostad får inte överlåtas utan den andre sambons medgivande.

En make får inte utan den andre makens samtycke överlåta mm makarnas gemensamma bostad, såvida den inte är makens enskilda egendom genom gåvobrev och liknande. Däremot krävs makens samtycke vid enskild egendom enligt äktenskapsförord.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för gemensam bostad - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.