Generalindex

Generalindex mäter den genomsnittliga kursutvecklingen för alla aktier som är registrerade eller noterade på en börs. Ett exempel på ett svenskt generalindex är Affärsvärldens generalindex (AFGX).

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för generalindex - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.