Gravationsbevis

Ett gravationsbevis är ett intyg som kan utfärdas för en viss fastighet eller för ett visst företag.

Gravationsbeviset för en fastighet visar bland annat vilka inteckningar som belastar fastigheten och vem som är lagfaren ägare. Beviset utfärdas av Lantmäteriet (inskrivningsmyndigheten).

Gravationsbeviset för ett företag utfärdas av Bolagsverket och visar bland annat vilka inteckningar som belastar företaget.

Se även fastighetsinteckning respektive företagsinteckning.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för gravationsbevis - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.