Högsta domstolen (HD)

Högsta domstolen (HD) är landets högsta allmänna domstol och därmed sista instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. För att få sin sak prövad i HD krävs prövningstillstånd.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för Högsta domstolen (HD) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.