Högsta förvaltninsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen är landets högsta allmänna förvaltningsdomstol.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) prövar mål som överklagas från någon av de fyra kammarrätterna i landet.

Alla överklagade mål tas inte upp till prövning i Högsta förvaltningsdomstolen, bara sådana där Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd. Huvudregeln är att prövningstillstånd lämnas bara om Högsta förvaltningsdomstolens avgörande kan få betydelse som prejudikat.

Högsta förvaltningsdomstolen hette Regeringsrätten fram till 1 januari 2011.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.